Zdroj inšpirácie

vo financiách a kontrolingu

IKON_IZR

Izrael a E. M. Goldratt

Zameranie na výnosy.
Zarábať viac prostredníctvom zvyšovania výstupného výkonu firmy
IKON_DE

Nemecko

Precíznosť a presnosť
IKON_US

USA, Kanada

Prehľadnosť
IKON_KOR

Kórea

Otvorenosť zmenám
dynamika
IKON_SK

Slovensko, Česko, Holandsko

Kreativita a flexibilita

Ján Košturiak

Prezident inovačnej siete Inovato, profesor priemyselného inžinierstva, prednáša v Nemecku, na Slovensku alebo v Česku. Profesionálne sa venuje podnikaniu, výskumu v oblasti inovácii a organizácie podnikov, poradenstvu a koučingu pre podnikateľov a manažérov. je autorom viacerých kníh, z ktorých dávam do pozornosti knihu Pomaly ďalej zájdeš.

Ľubomír Klieštik

Majiteľ spoločnosti Kamenárstvo Klieštik, ktorú od roku 2000 vybudoval na jedného z najväčších spracovateľov kameňa na Slovensku. Je vášnivým školiteľom Teórie obmedzení (Theory of Constraints), ktorú úspešně implementoval aj vo svojej firme. Svoj príbeh popísal v knihe Trafiť klinec po hlavičke.
Viac o knihe:

Ellyahu M. Goldratt

pochádzal z Izraela a bol odborníkom na vedenie a organizáciu obchodných spoločností. Bol autorom Teórie obmedzení (Theory of constraints). Bol takisto autorom niekoľkých knižných noviel zameraných na biznis najmä na aplikáciu Teórie obmedzení vo viacerých výrobných, manažérskych, inžinierskych a iných biznis procesoch.
Bestselerom sa stala kniha Cieľ (The Goal), ktorá zaznamenala veľký úspech medzi vedením a členmi obchodných spoločností.