Archív podujatí

Raňajky so súvahou

12.03.2024

Martindom, Bratislava

Predstavenie systému Cindy
Prietokové účtovníctvo

19.01.2024

Podnikateľská univerzita, IPA Slovakia, Púchov

PRINCIPY TEORIE OMEZENÍ
BAŤOVA SOUSTAVA ŘÍZENÍ
POHLED DO BUDOUCNA

21.11.2023

Vila Tomáše Bati
Gahurova 292
Zlín 760 01