Nevhodne
zvolené
parametre

Nevhodnou skladbou produktového portfólia a predajných cien je možné dostať sa do konfliktu s fyzikou.
Dokáže to ešte technický personál zachrániť ?

Preťaženosť
a neprehľadnosť

Prečo sú mnohí manažéri preťažovaní množstvom KPI? Môžu im tieto KPI pomôcť, alebo ich iba oberajú o energiu ?
Dokážete vašu firmu zrýchliť pokiaľ máte určité údaje presné a konzistentné?
Na tieto a ďalšie otázky vám radi odpovieme
na našich podujatiach, alebo pri osobnom stretnutí.