Prietokomer

Viete, koľko EUR pretečie vašou firmou v určenom čase? Viete, že tento prietok je možné merať a aj zvýšiť?
Vieme vám implemenentovať prietokomer v peniazoch, presne na mieru.
Prietokomer prepojí vašu firemnú ekonomiku s fyzikálnymi vlastnosťami vašej firmy.

Predvídajte svoj zárobok

Viete, že nevhodne zvolený produkt alebo služba zamestnávajú vaše stroje alebo ľudí bez významného zisku? Viete, že je možné v množstve produktov, služieb či tovarov presne zistiť, ktoré to sú?
Budete vedieť ako zarobíte pri nakontrahovanej alebo predpokladanej štruktúre produktov. Máme vhodné prietokomere pre dlhodobé projekty a aj pre sériovú výrobu.

Spoľahlivé ukazovatele a TOC

Budete mať spoľahlivé ukazovatele na rozhodovanie, výber vhodných produktov
a významné zlepšenie ziskovosti.
Vieme vám pomôcť zaviesť TOC
(teória obmedzení) vo vašej firme, vyhnete sa veľmi častým chybám a problémom.

Máme zákazníkov z rôznych odvetví

Nie sme limitovaní veľkosťou firmy, komplexitou, veľkosťou databázy, alebo zložitosťou procesov.

Máme zákazníkov v rôznych výrobných odvetviach, v službách, v automobilovom a aj vo farmaceutickom priemysle.

IKON_IZR

Výrobné firmy

IKON_ZAKAZNIK_01

Veľká nadnárodná firma

IKON_KOR

Veľká výrobná firma

IKON_US

Zažitková kaviareň

IKON_DE

Priemyselná práčovňa

IKON_SK

Obchodná firma a eshop 10mil. EUR