TOC V PRAXI
A PRIETOKOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Máte zakázky, ale firma nevydělává podle vašich představ?

Máte pocit, že vám tradiční ukazatele ziskovosti neříkají celou pravdu?

Investujete do zlepšení,
ale zlepšení nepřichází?

OEE se daří zvyšovat, ale zisk neroste?

08:00 — 08:45
příjezd a registrace
08:45 — 09:00
představení a přivítání hostů:
Ľubomír Klieštik
09:00 — 09:45
principy a základy TOC:
Ľubomír Klieštik
10:00 — 10:45
měření průtoku v penězích:
Milan Juhaniak
11:00 — 12:00
TOC v praxi:
Ladislav Ondrejička
12:00 — 13:00
Oběd
13:00 — 13:45
Baťova soustava řízení:
Gabriela Končitíková
14:00 — 14:45
Plantyst - sběr výrobních dat:
Jan Blažek
15:00 — 15:45
dotazník TOC a diskuse
16:30
prohlídka vily Tomáše Bati:
Gabriela Končitíková

Lektori

Gabriela Končitíková

Ředitelka Nadace Tomáše Bati, lektorka a spisovatelka odkazu filozofie Baťa. Dlouhodobě se věnuje studiu odkazu Baťa, je autorkou několika baťovských knih. V Nadaci Tomáše Bati působí od roku 2016, v rámci své odborné činnosti se věnuje možnostem aplikace Systému řízení Baťa do současného podnikatelského prostředí.

Ľubomír Klieštik

Majitel společnosti Kamenárstvo Klieštik, kterou od roku 2000 vybudoval jako jednoho z největších zpracovatelů kamene na Slovensku. Je vášnivým školitelem Teorie omezení (Theory of Constraints), kterou úspěšně implementoval i ve své firmě. Svůj příběh popsal v knize Trafiť klinec po hlavičke.

Milan Juhaniak

TOC EU s.r.o. , optimalizace produktového portfolia a prodejních cen, externí kontroling, senior financí, databází a automotive.

Ladislav Ondrejička

Ladislav pracoval více než 20 let jako manažer a konzultant ve více firmách. Nyní se věnuje optimalizaci řízení společností a zavádění Teorie omezení do řízení společností.

Jan Blažek

Obchodní ředitel společnosti Plantyst.