Raňajky so súvahou

12.03.2024, Martindom, Bratislava

Pozývame vás na podujatie, na ktorom sa budeme venovať súvahe. Dôležité, a častokrát zásadné informácie, ktoré súvaha sprostredkúva, majú vplyv na vaše podnikanie ako aj vykonávanie dôležitých rozhodnutí ovplyvňujúcich fungovanie vašej firmy. Dozviete sa, prečo je dobré správne rozumieť súvahe, ako ju vedieť čítať s porozumením a aký je možný dopad vašich podnikateľských rozhodnutí na súvahu. Podujatie je vedené interaktívnou formou využívajúc príklady z praxe, vecný a praktický pohľad na problematiku s minimom teórie a poučiek.

Cena 50,- EUR

Čo vieme zo súvahy čítať

Majiteľ, konateľ, štatutár

Možná osobná zodpovednosť.
Ručenie vlastným majetkom.
Hrozí tu nejaké riziko?
Aké je veľké?

Zbytočná negatívna reklama.
Viem sa rozprávať s účtovníčkou?
Krtko vo firme.
Využívam kontrolné mechanizmy,
ktoré sú po ruke a nič nestoja?

Riaditeľ

Financovanie zo strany bánk.
Je naša firma financovateľná
zo strany bánk a platíme rozumné úroky?

Financovanie z grantov a z EU prostriedkov.
Nevyradia našu firmu z dôvodu stavu súvahy?
Možnosť získať potenciálnych zákazníkov.
Ako sa na moju firmu pozerajú väčší hráči?
Dostať dobré hodnotenie u zákazníka.
Kam ma asi zaradia?
Strategický, alebo nahraditeľný, nízko nákladový?

Obchodník

Riziko insolventnosti zákazníkov.
Viem odhadnúť potenciálne riziko?
Splatnosť faktúr pre zákazníkov.
Môžem mu predávať na faktúru?
Zabezpečenie zákazníkov.
Poistí mi tohto zákazníka poisťovňa?

Nákupca

Riziko dlhodobých kontraktov
s problematickým dodávateľom.
Može sa dodávateľ stať
našim strategickým partnerom?
Súvaha tejto firmy je udržateľná,
alebo predpovedá sled prekvapení?

Program

8:30 - 9:00

Príchod a registrácia

9:00 - 11:00

Súvaha, ako funguje?
Prečo a kedy nám už blikajú výstražné svetielka?
Ako má manažér reagovať v zložitých situáciách?

11:00 - 12:00

Predstavenie knihy o TOC
Peňazomer
Predstavenie systému CINDY